Informace o projektu
Informační a komunikační technologie v každodenní práci učitele

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA406/06/1022
Období řešení
1/2006 - 12/2008
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Klíčová slova
ICT, učitel, profesionalita učitele, vyučování, učení, kompetence, mediální didaktika

Stěžejním tématem navrhovaného projektu jsou informační a komunikační technologie (ICT) ve vztahu k učiteli a jeho každodenní práci v základní škole. ICT jsou zde chápány jako jeden z konstitutivních prvků společnosti znalostí a je zdůrazňován jejich pedagogický potenciál. Ve shodě se strategickými liniemi české i evropské vzdělávací politiky předpokládáme, že ICT budou hrát stále významnější roli ve školním vzdělávání. Navrhovaný projekt si proto klade za cíl prozkoumat a popsat, zda a jakým způsobem vstupují informační a komunikační technologie do každodenní práce učitele, coby klíčového aktéra školního vzdělávání. Tento problém se budeme snažit uchopit procesuálně a to jednak na úrovni profesní biografie učitele, jednak na úrovni každodenních rozhodnutí o užití ICT, realizací tohoto užití a jeho reflexe. Empirické šetření je rozvrženo do dvou fází. První fází bude kvalitativní explorace problému na bázi zakotvené teorie, druhou fázi bude tvořit kvantitativní testování hypotéz formulovaných jako výstup z první fáze.

Publikace

Počet publikací: 15


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info