Informace o projektu

Fyzika hvězd a vesmíru

Kód projektu
MUNI/A/0735/2012
Období řešení
1/2013 - 12/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Cílem projektu je studium hvězd, hvězdných soustav a fyziky vesmíru. Budou studována vybraná témata moderní astrofyziky a teoretické fyziky. Tato témata budou studována jak z teoretického hlediska pomocí analytických a numerických metod, tak pomocí odborných pozorování a dat z astronomických archivů. Budou sledovány proměnné hvězdy různých typů a hledány příčiny jejich proměnnosti. Zvláštní důraz bude kladen na zákrytové dvojhvězdy, pulzující proměnné hvězdy a na členky hvězdokup. Nepravidelné a polopravidelné světelné křivky budou studovány metodami nelineární dynamiky. Plánujeme spočítat podrobné modely odtékajících disků rychle rotujících hvězd. Pro analýzu spektroskopie disků budou použity evoluční optimalizační metody. Budeme získávat, analyzovat a modelovat pozorování tranzitů extrasolárních planet. Budou studovány dokonalé čočky. Studován bude přenos polarizovaného záření. Plánujeme zkoumání možností nových metod masivního zpracování dat v astrofyzice. Zaměříme se též na pozorování mezihvězdných bublin v různých oborech spektra. Budeme se věnovat observačnímu a teoretickému výzkumu galaxií. Výzkum bude též probíhat v oblasti fyziky vysokých energií.

Publikace

Počet publikací: 15


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info