Informace o projektu

Inovace úloh z laboratorního cvičení Analýza materiálů

Kód projektu
FRVS/196/2013
Období řešení
1/2013 - 12/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Navrhovaný projekt je zaměřen na inovaci úloh věnovaných analýze pitné vody různými analytickými metodami v rámci již fungujícího předmětu C6170 Analýza materiálů – cvičení. Inovace úloh spočívá v zařazení moderních analytických metod, jako jsou optická emisní spektrometrie indukčně vázaného plazmatu (ICP-OES) a fotometrická stanovení pomocí reakčních kitů, ke stanovení jednotlivých analytů ve vzorcích pitné vody. Výběr zkoumaných analytů pro tyto úlohy je volen tak, aby pokryl analýzu fyzikálně-chemických parametrů kráceného rozboru pitné vody dle vyhlášky č.252/2004 Sb. Současně se studenti seznámí se základními statistickými operacemi (interval spolehlivosti, test shodnosti výsledků ...) na svých vlastních datech.