Informace o projektu

Elektronizace a její vliv na unifikované unijní kolizní a procesní předpisy pro řešení soukromoprávních vztahů s mezinárodním prvkem (Elektronizace)

Kód projektu
MUNI/A/0895/2012
Období řešení
1/2013 - 12/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Tento projekt se zabývá analýzou vlivu elektronizace a internetu na vybrané unifikované unijní kolizní a procesní předpisy. Navazuje na projekty Mezinárodní právo soukromé a internet a Mezinárodní právo procesní a internet řešené v letech 2010 a 2011 a rozvíjí některé další specifické otázky. I přes poměrně krátkou dobu došlo v této oblasti k vývoji a změnám jak na úrovni legislativní, tak i rozhodovací soudní. Projekt je zaměřen na analýzu kolizních norem a norem mezinárodního práva procesního z pohledu jejich vybraných hraničních určovatelů. Základním obsahem projektu bude analýza především nařízení Brusel I a Řím I a II. V projektu se zaměříme na přístup doktríny MPS k hraničním určovatelům místo bydliště, místo plnění, místo dodání a volba sudiště a práva jakožto nejvýznamějších v oblasti závazkových právních vztazích s mezinárodním prvkem. V dnešní době globalizace a elektronizace se jejich význam pusunuje v oblasti právních vztahů vznikajících online. A to také s ohledem na vývojové tendence směrem k vytváření samostatného „lex informatica“, resp. nadnárodního (transnacionálního) práva informační společnosti a práva mezinárodního obchodu.

Publikace

Počet publikací: 8