Informace o projektu

ARGUMENTATION 2013 - Law and Literature (LaL 2013)

Kód projektu
MUNI/B/0831/2012
Období řešení
1/2013 - 12/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Hlavním cílem mezinárodní konference je otevření prostoru pro víceoborovou diskusi popisující právo a jeho působení ve společnosti. Uspořádáním konference se podporuje vědecká činnost vědeckých pracovníků a vědecká práce v oblasti, která v České republice není doposud uspokojivě řešena. Konference navrhovaná k podpoře představuje jedinečnou příležitost pro výměnu aktuálních odborných názorů a stanovisek a také institucionální zakotvení zkoumaného tématu v ČR. Právo a literatura je směr, etablovaný v zahraničí, který však mimo individuální výstupy, postrádá ucelené odborně institucionální zpracování v České republice. Jedná se o přístup, který využívá speciální interpretační postupy z literární vědy a úspěšně je aplikuje v interpretaci právní. Současně tento přístup popisuje právo a jeho působení ve společnosti jinými způsoby, které akcentují multioborovou dimenzi zkoumání práva. Tím se získává celistvý obraz práva, který není zatížen pouze jedním metodologickým instrumentáriem. Jedná se o sekci konference Argumentation 2013. Celá konference je zaměřená na alternativní způsoby argumentace a interpretace v právu.