Informace o projektu

Vytvoření bibliografie právnických časopiseckých článků a sborníkových příspěvků 1918 – 1989 (Vytvoření bibliografie)

Kód projektu
MUNI/A/0768/2012
Období řešení
1/2013 - 12/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Účelem navrhovaného projektu je vytvoření bibliografie právnických článků uveřejněných v právnických časopisech a konferenčních sbornících, které byly vydávány v Československu mezi léty 1918 – 1989. Jedná se tak téměř o 70 časopisů a 120 konferenčních sborníků. V současnosti jsou některé tyto časopisy a sborníky dostupné pouze v některých českých knihovnách, což je pro badatele značně limitující. Tento projekt umožní dálkový přístup k základním bibliografickým informacím kdykoliv a kdekoliv prostřednictvím sítě internet nebo prostřednictvím vydaného nosiče CD. Vytvořená aplikace umožní prohledávat databázi dle jednotlivých časopisů (sborníků), autorů a právních odvětví. Bibliografických informací využijí nejen studenti právnických fakult při zpracovávání svých diplomových prací, nýbrž i celá akademická právnická sféra při své vědecké činnosti a v neposlední řadě i široká veřejnost jak v České republice, tak i na Slovensku.

Publikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info