Informace o projektu

Algebraické metody v teorii automatů a formálních jazyků

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA201/06/0936
Období řešení
1/2006 - 12/2008
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
automaty, regulární jazyky, variety, polookruhy, nekonečná slova, stopy

Projekt je zaměřen na rozvoj algebraických metod v teorii formálních jazyků.
Zejména budeme dále zkoumat třídy syntaktických struktur regulárních jazyků,
jako (uspořádaných) sytaktických monoidů, syntaktických polookruhů,
syntaktických homomorfismů, syntaktických polookruhů s obrazem jazyka, atd. s cílem efektivní charakterizace přísluąnosti k důleľitým třídám jazyků. Budeme
téľ uvaľovat grafovou strukturu kanonických automatů. Chystáme se pokračovat v naąem studiu implicitních jazykových rovnic. Hlavně se zaměříme na hledání
společných rysů různorodých výsledků zajią»ujících regularitu řeąení s cílem
fomulace jednotné teorie. Budeme se téľ věnovat návrhům algoritmů pro výpočet
maximálních řeąení v těch případech, kdy jsou tato regulární. Téľ se budeme
zabývat zobecněními klasických jazyků konečných slov na takzvané stromové
jazyky, jazyky nekonečných slov a jazyky stop. V rámci projektu budeme
pokračovat v naąí ąiroké mezinárodní spolupráci. Výsledky budou prezentovány
na prestiľních konferencích a publikovány v uznávaných časopisech.

Publikace

Počet publikací: 12


Předchozí 1 2 Další