Informace o projektu
Nové postupy ve zpracování a interpretaci pozorování proměnných hvězd

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA205/06/0217
Období řešení
1/2006 - 12/2008
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
proměnné hvězdy, pozorování, zpracování dat, fotometrie, spektroskopie, metoda nejmenších čtverců, komponentová analýza, robustní regrese

V posledních desetiletích dramaticky vzrostl objem i všeobecná přístupnost kvalitních pozorování proměnných hvězd, běžně používané metody zpracování a interpretace dat však za tímto vývojem pokulhávají. Předkládaný projekt si klade za cíl tento náskok dohnat aplikací následujících tři vzájemně provázaných plánů. 1) Důsledným uplatňováním a rozvíjením moderních trendů ve zpracování dat všeho druhu, jmenovitě robustní regrese (RR), komponentové analýzy (PCA) a jejich kombinací, zdůvodněné užití vah, zavedení vlastních sérií funkcí pro prokládání reálných světelných křivek a spektrálních profilů, aplikace PCA a RR k diagnostice světelných změn, konstrukci (O-C) diagramů a zpřesňování efemerid proměnných hvězd. 2) Použitím moderních postupů k řešení konkrétních astrofyzikálních problémů jako rozplétání vícesložkových spekter, testování stability period magnetických CP hvězd, vyšetřování světelných změn mirid, hvězd typu W UMa apod. 3) Prezentací nových metod zpracování při astronomických setkání, výuce studentů, vedení studentských prací i formou vydání specializovaných skript.


Publikace

Počet publikací: 47


Předchozí 1 2 3 4 5 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info