Informace o projektu

Nástroje novodobé filologie

Logo poskytovatele
Kód projektu
GP405/06/P435
Období řešení
1/2006 - 12/2008
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Klíčová slova
filologie, sémiotika, strukturalismus

Podstatou navrhovaného projektu je zhodnocení a syntéza metodologických postupů dvou strukturalistických tradic-francouzské (Rastier, Pottier, Zilberberg) a české (Veltruský, Červenka, Daneš), navrhovatel bude také přihlížet k návazným litevským studiím strukturní sémantiky (Greimas, Nastopka). Cílem projektu je navržení metodologických nástrojů obecně filologických, umožňujících překonání rozštěpení filologického studia na jazykovou a literární podobu, jež přestali být vnímány jako složky něčeho společného. Projekt je rozvržen na tři roky a do tří kroků: 1. zhodnocení francouzské tradice a návazných litevských studií, 2. zhodnocení české tradice, 3. syntéza. Výstupy projektu: a) tři dílčí studie, z nichž jedna bude uveřejněna v odborném zahraničním tisku, b) dvě odborné přednášky navrhovatele v zahraničí (Francie, Litva). Projekt navazuje na vědecké aktivity pracoviště navrhovatele (doktorské disertační práce), a na projekt "Od řeči k jazyku a zpět", jehož řešitelem je doc. T.Hoskovec (výzkumný záměr Fakulty humanitních studií UK).

Publikace

Počet publikací: 2


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info