Informace o projektu

Právní regulace místní samosprávy v České republice

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA407/06/1159
Období řešení
1/2006 - 12/2008
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta
Klíčová slova
místní samospráva; obec; město; základní územní společenství; obecní právotvorba; obecní majetek; státní dozor

Po roce 1989 došlo v České republice k revitalizaci místní samosprávy. Další reforma územní veřejné správy v České republice pak byla realizována v letech 2000 – 2004 a vedla k podstatnému zvýšení důležitosti existující místní samosprávy. Grantový projekt se zaměřuje na řešení teoretických i praktických otázek a pochybností týkajících se současné organizace a fungování české veřejné správy na místní úrovni. Podstatou navrhovaného projektu je tak výzkum právního postavení místní (obecní) samosprávy v systému veřejné správy České republiky jako evropského demokratického právního státu. Grantový projekt si klade za cíl analyzovat a vyhodnotit právní postavení místní samosprávy v České republice po proběhlé reformě územní veřejné správy (a to jak ve vztahu k jednotlivým ustanovením platné právní úpravy, tak i obecně ve vztahu ke zvolenému tzv. spojenému modelu výkonu veřejné správy v území), porovnat právní úpravu de lege lata s teoretickými východisky, zkušenostmi a právní úpravou Slovenské republiky i se stanovisky a doporučeními Rady Evropy a formulovat doporučení praxi (legislativní i veřejnosprávní).

Publikace

Počet publikací: 100


Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 10 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info