Informace o projektu

Identity v pohybu: kulturní dynamika globální migrace a rekonstrukce symbolických hranic

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA403/06/1734
Období řešení
1/2006 - 12/2007
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Klíčová slova
sociální identity, symbolické hranice, migrace, deteritorializace, diaspora

Hlavním cílem projektu je podat kritickou analýzu soudobých sociologických a antropologických diskursů, které zkoumají vliv kulturní dynamiky globální migrace na proměnu lokálních symbolických hranic. Výzkumná strategie předkládaného projektu spočívá v systematické analýze kategorií, kognitivních schémat, rámců a forem zdůvodňování, jež jsou integrálními elementy vědění o proměně symbolických hranic. Základní metodou zkoumání bude kritická diskursivní analýza. Projekt se zaměří na kritickou analýzu tři diskurzů: první diskurs tematizuje propojenost soudobé proměny symbolických hranic s diasporickými kulturami přistěhovalců. Druhý diskurs tematizuje fenomén deteritorializace, jež vymísťuje kultury z lokálního prostředí zintenzívněním pohybu kulturních objektů a subjektů přes teritoriální a symbolické hranice. Třetí diskurs tematizuje vliv kulturní dynamiky globální migrace na institucionální mechanismy sociální inkluze v rámci moderního národního státu. Zvláštní pozornost bude věnována tomu, jak diskurzy sociologie a sociální/kulturní antropologie samotné utvářejí symbolické hranice během konstrukce odborného vědění o proměně symbolických hranic v sociální realitě.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info