Informace o projektu
Rekonstrukce hydro-klimatických podmínek jara a léta posledního milénia v České republice na základě šířky letokruhů dubu

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA13-04291S
Období řešení
2/2013 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Mendelova univerzita v Brně
Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

Variabilita klimatu v před-instrumentálním období může být studována na základě tzv. proxy dat. Řada prací byla věnována rekonstrukci teploty vzduchu, avšak několik studií z nedávné doby prokázalo, že chronologie sestavené z šířek letokruhů dubu (Quercus sp.) mohou obsahovat cennou informaci pro rekonstrukci hydro-klimatických poměrů (srážek/sucha). Unikátní standardní chronologie dubu z ČR pokrývající nepřetržitě období od r. 352 bude podstatně doplněna a rozšířena vzorkováním recentních, historických a sub fosilních dřev a to především pro období s nízkým počtem vzorků. Z homogenizovaných řad z instrumentálního období bude sestavena množina parametrů, které charakterizují srážkové poměry či výskyt sucha. Na tyto hydro-klimatické parametry budou následně kalibrovány šířky letokruhů. K vlastní rekonstrukci bude využito metody ansámblů, která umožní jednak kvantifikovat vztah mezi šířkou letokruhů a množinou hydro-klimatických parametrů, jednak odhadnout rozsah nejistot. Hlavním výsledkem bude kvantitativní rekonstrukce srážek/sucha jara/léta pokrývající poslední milénium.

Publikace

Počet publikací: 19


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info