Informace o projektu

Léčiva na bázi sacharidů a calixarenů – design, struktura, protinádorová a protivirová aktivita

Kód projektu
IAA400200503
Období řešení
1/2005 - 12/2009
Investor / Programový rámec / typ projektu
Akademie věd ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
sacharidy; calix[n]areny; glykosaminokyseliny; rozpoznávání sacharidů; glykomimetika

Navrhujeme strukturu nových, ve vodě rozpustných ligandů s biomolekulami, umístěnými na molekulárním lešení v řiditelné prostorové orientaci. Jako molekulární lešení bude využit kalix[4]aren v jedné ze svých známých koformací. Biomolekuly budou vybrány ze skupiny sacharidů, glykopeptidů a glykosaminokyselin a glykodendronů. Výpočetní metody založené na kvantové chemii a molekulární dynamice budou vyvíjeny a využívány k racionálnímu návrhu struktury shora charakterizovaných ligandů. Kromě organické syntézy bude využito enzymových reakcí pro připojení biomolekul ke kalixarenovému skeletu. Dále bude provedeno studium komplexačních schopností získaných ligandů. Jeho využití povede jednak k systematickému studiu vzajemných interakcí použitých biomolekul, jednak k tvorbě (nekovalentních) komplexů s jinými, biologicky zajímavými biomolekulami (např. NO, kys. sialová). Jako biologické systémy pro testování budou využity aktivační receptory NK buněk, b-N-acetylhexosaminidasa a pertussis toxin.

Publikace

Počet publikací: 5


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info