Informace o projektu

Využití linie myších osteoklastových prekurzorů RAW264.7 ve výuce a vědecké výchově studentů oboru Molekulární biologie a genetika

Kód projektu
FRVS/111/2006
Období řešení
1/2006 - 12/2006
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
Osteoklast, diferenciace, RANKL, c-Jun, v-Jun

Kvalitu praktické výuky moderní molekulární a buněčné biologie lze významně zvýšit rozšířením počtu experimentálních modelů,se kterými studenti mohou pracovat. Hlavním cílem tohoto projektu je obohacení výuky předmětu Molekulární biologie eukaryot pro studenty magisterského oboru Molekulární biologie a genetika na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně zavedením rutinní kultivace osteoklastových prekurzorů RAW264.7,optimalizací podmínek pro jejich diferenciaci a provádění genetických manipulací. Zkušenosti získané řešením tohoto projektu se uplatní v teoretické části předmětu Molekulární biologie eukaryot (kód předmětu PřF MU:Bi7090), v jeho praktické části (Bi7312)i v oblasti vědecké výchovy studentů v rámci bakalářských,diplomových a disertačních prací,včetně disertační práce navrhovatele tohoto projektu. Dílčí výzkumné cíle spočívají v (1) popisu dynamiky exprese proteinu c Jun v průběhu diferenciace osteoklastových prekurzorů RAW264.7 indukované RANKL, (2) navození inducibilní exprese c Jun, resp.v Jun v těchto buňkách a (3) vyhodnocení důsledků tohoto zásahu pro schopnost a účinnost tvorby funkčních osteoklastů. Srovnáním vlivu nadprodukce proteinů v Jun a c Jun na schopnost diferenciace buněk RAW264 do funkčních osteoklastů můžeme získat nové informace nejen o funkci c Jun při řízení tohoto procesu,ale navíc je přiřadit určitým doménám tohoto proteinu a případně získat nové informace o podstatě transformačního účinku onkoproteinu v Jun.

Výsledky

1. Bylo rozšířeno cvičení z molekulární biologie eukaryot PřF MU o práci s linií RAW264.7 - kultivace, diferenciace + diferenciační testy, genetické modifikace RAW264.7, příprava rekombinantního cytokinu RANKL nezbytného pro diferenciaci RAW264.7 (což odpovídá cca 25% rozšíření původního cvičení). 2. Vznikla brožura shrnující teoretické podklady k rozšířenému cvičení (formou e-learningu). 3. Byla rozšířena přednáška z Molekulární biologie eukaryot (Bi7090) o kapitoly z biologie osteoklastů. 4. Byly obhájeny dvě bakalářské práce, jejichž součástí byla manipualce s RAW264.7 a související metody. 5. Publikace Vaňhara P, Šmarda J. 2006. Regulace aktivity osteoklastů: prostor pro terapii některých onemocnění kostí. Časopis lékařů českých, 145, 8: 606-610. Vaňhara P., Kaucká M., Macečková V., Šmarda J. 2006. Cell Line RAW264.7 as a model for osteoclastogenesis and methods of its genetic manipulation. In X. pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. Brno : Masarykova univerzita, pp. 49-49. Vaňhara P., Šmarda J. 2006. Jun: the master regulator in healthy and cancer cells. J. Appl. Biomed. 4: 163–170. Vaňhara P., Bryja V., Horváth V., Kozubík A, Hampl A, Šmarda J. 2007. c-Jun induces apoptosis of starved BM2 monoblasts by activating cyclin A-CDK2. Biochem. Biophys. Res. Commun. In press. Součástí Závěrečné zprávy je i harmonogram rozšířeného cvičení, brožura shrnující teoretické podklady k rozšířenému cvičení a Obratová výsledovka, umístěné jako přílohy v ISAAR-F.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info