Informace o projektu

Rozvoj nástrojů pro správu administrativních a studijních dokumentů a spisů v IS MU

Kód projektu
ROZV/7/2013
Období řešení
1/2013 - 12/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta informatiky

Administrativní proces uznávání předmětů/zkoušek z jiných vysokých škol vyžaduje sofistikovanou podporu v souladu s vnitřními předpisy MU. Cílem je elektronizace procesů spojených se žádostmi o uznávání studia na jiné škole (české nebo zahraniční), které se dosud podávaly speciálním formulářem na studijním oddělení. Vznikne podpora procesů vyřizování žádostí včetně vyjádření se k žádosti zúčastněnými osobami (garanti studia, proděkani nebo pověřené osoby) a dokládání mnoha požadovaných informací.
Podpora spisové služby v informačním systému vyžaduje elektronizaci řady činností, přípravu aplikací řídících správu procesů a správu souvisejících textových dokumentů doručených i univerzitních (interních), a to po celou dobu životního cyklu. Cílem je snížení administrativy na rozsáhlé univerzitě MU.
Změny VŠ zákona v několika posledních letech ve věci závěrečných prací vyžadují reakci dle podnětů jednotlivých cílových skupin, které závěrečné práce používají (studenti, vedoucí prací, oponenti, studijní oddělení, veřejnost apod.). Proto se zohledněním požadavku uživatelů a legislativy, včetně nových principů v ICT je potřebné inovovat agendu závěrečných prací na MU v informačním systému.
V souladu s vývojem spisové služby na MU, zejména zpřístupňování příslušné dokumentace (legislativně podložené), s úpravou agendy závěrečných prací a v souladu s potřebou integrace nových technologií, vyžaduje situace na MU změnu přístupu k dokumentům. Bude vyvinuta nová verze Správce souborů, jako základního nástroje podporujícího nové ovládací principy pro evidenci, správu a přístup k dokumentům.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info