Informace o projektu

Informace o projektu
Studium kinetických procesů v dohasínajícím dusíkovém plazmatu s ohledem na jejich využití v chemické analýze

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA202/05/0111
Období řešení
1/2005 - 12/2007
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
-
Spolupracující organizace
Vysoké učení technické v Brně

Předkládaný projekt navazuje na úspěšně ukončený projekt GA ČR 202/98/P258 a je zaměřen na studium kinetických procesů probíhajících v dohasínajícím plazmatu. Jako nosný plyn bude použit čistý dusík a jeho směsi s argonem a kyslíkem, do nichž budoupřidáv ány stopové příměsi různých organických i anorganických látek. Vstup příměsi bude realizován jak přímým mísenín, tak i pomocí laserové ablace a pomocného výboje. Zdrojem plazmatu budou DC, RF, mikrovlnné a koronové výboje a některé jejich kombinacepři tl acích od 1 kPa po atmosférický tlak. Dohasínající plazma bude studováno optickou emisní spektroskopií a in-situ EPR spektroskopií. Současně budou z výbojové trubice odebírány metodou liquid nitrogen trap vzorky plynu pro analýzu stabilních produktůvýboje pomocí plynové chromatografie a UV-VIS spektroskopie. Pro identifikaci méně obvyklých molekulárních spekter a výpočet teplot v plazmatu bude využito numerická simulace spekter dvouatomových molekul.

Publikace

Počet publikací: 25


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info