Informace o projektu

Ovlivnění nádorových buněk kombinovaným působením nanočástic a ultrazvukového pole

Logo poskytovatele
Kód projektu
GP13-04408P
Období řešení
2/2013 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Předkládaná práce úzce navazuje na oblast dlouhodobého výzkumného zájmu navrhovatele v oblasti biofyzikálních účinků ultrazvuku. Projekt je zaměřen na výzkum účinků nanomateriálů v podobě metalických nanočástic v součinnosti s aplikací ultrazvukového pole na lidské nádorové buněčné linie. Smyslem realizace projektu je nalezení podmínek a metodiky pro lokální zesílení protinádorového účinku metalických nanočástic in vitro díky přitomnosti ultrazvukového pole a získání nových vědomostí o tomto procesu. Z dosavadních výsledků provedených experimentů vyplívá, že přítomností ultrazvukového pole jsou významně ovlivněny buněčné struktury a jejich prostupnost pro makromolekuly. Lze se domnívat, že tento efekt povede k větší intracelulární koncentraci nanočástic a k posílení výsledného cytostatického efektu. S ohledem na tuto skutečnost se zdá být perspektivní provést komplexnější výzkum, zahrnující různé typy nádorových linií v interakci s vybranými nanostrukturamy a vhodným uspořádáním ultrazvukového pole.

Publikace

Počet publikací: 11


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info