Informace o projektu

Využití moderních metod pro kinematickou a dynamickou analýzu pohybových struktur ve výuce

Kód projektu
ROZV/134/2006
Období řešení
1/2006 - 12/2006
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií
Klíčová slova
sport, kinematika, dynamika, analýza, 3D technologie, inovace

Primárním cílem projektu je rozvoj a inovace modulární skladby studijního programu fakulty a efektivní meziprogramová a mezioborová prostupnost. Využitím moderní technologie 2D a 3D kinematické a dynamické analýzy pohybových struktur poskytneme studentům ucelený obraz složitosti jak základních lokomočních pohybů, tak složitých pohybových vzorců spjatých se sportem. Tyto moderní technologie jsou hojně využívány ve výuce na významných pracovištích obdobného zaměření ve světě a přispívají jak k pochopení mezioborových vztahů, tak ke zvýšení objektivity a modernizaci teoretické výuky.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info