Informace o projektu

Realizace komunikace strategie MU - část Mendlovo muzeum

Kód projektu
ROZV/4/2013
Období řešení
1/2013 - 12/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Mendelovo muzeum

Mendelovo muzeum se dlouhodobě stará o prezentaci výsledků VaV a zachování akademického dědictví tvořeného a představovaného naší univerzitou. Veškeré činnosti muzea tak slouží k propojení a představení činnosti univerzity veřejnosti a neakademické komunitě. Tento trend je čím dál častěji využíván zahraničními univerzitami, jelikož je to nejjednodušší nástroj představení činností univerzit publiku mimo akademickou obec. Využití výstavních a muzejně-výstavních technik pro prezentaci práce, činnosti a úkolů univerzit klade nároky na uchování předmětů spojených a vzniklých činností VaV, nalezení prostor pro prezentaci a na komunikační prostředky. Pro vytvoření všech prostředků prezentace je nezbytně nutná spolupráce se zahraničím, kde výše jmenované je již dlouhodobě budováno . Sdílení zkušeností se zahraničím však otevírá cestu i pro prezentaci naší univerzity a nalezení další možnosti mezinárodní kooperace.