Informace o projektu

Konstituování bakalářského studijního oboru Právo a finance s dílčím využitím materie pro postgraduální studia v rámci CŽV

Kód projektu
ROZV/135/2006
Období řešení
1/2006 - 12/2006
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Projekt je zaměřen na uspokojení poptávky zejména ze strany rezortu ministerstva financí po vzdělávání pracovníků v oblasti právní regulace veřejných financí a dohledu – dozoru nad finančními činnostmi, a to na úrovni stupně bakalář a eventuelně též ve formě postgraduálního studia v rámci programů celoživotního vzdělávání. Obor bude koncipován jako součást programu Právní specializace.