Informace o projektu

Chemické elektronické informační zdroje pro VaV

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.1.05/3.2.00/12.0231
Období řešení
1/2013 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Správa Univerzitního kampusu Bohunice
Spolupracující organizace
Univerzita Pardubice

Projekt svým zaměřením naplňuje cíle výzvy 4.3. Vybavení odborných a vědeckých oborových knihoven vyhlášené v rámci Operačního programu Věda a výzkum pro inovace, prioritní osa 3, tj. prostřednictvím investic do vědeckých informačních zdrojů v oborech molekulární biologie a biotechnologie, energetické zdroje a materiálový výzkum s přesahem do širší oblasti chemie a chemických technologií zabezpečit dostupnost těchto zdrojů a jejich efektivní využívání a vytvořit tak podmínky pro produkování věděckovýzkumných výsledků. V rámci projektu bude pro MU zajištěn přístup k chemickým elektronickým informačním zdrojům: systému SciFinder, systému Reaxys, elektronickým archivům periodik Americké chemické společnosti (ACS) a elektronickým archivům periodik Královské chemické společnosti (RSC).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info