Informace o projektu
Histologická praktika a laboratorní technika na Internetu

Kód projektu
FRVS/357/2006
Období řešení
1/2006 - 12/2006
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Klíčová slova
histologická praktika, internet

Záměrem projektu je prezentace inovovaného učebního textu "Histologická praktika a metody vyšetřování tkání a orgánů" (kolektiv autorů, 1998) pro výuku v praktických cvičeních na stránkách internetu. Studijní materiál (text i schémata) bude aktualizován a doplněn o demonstrace preparátů barvených různými barvícími metodami pro usnadnění interpretace výsledků pozorování histologických preparátů ve světelném i elektronovém mikroskopu. Elektronická podoba skript bude sloužit studentům magisterských i bakalářských oborů pro přípravu na praktická cvičení z histologie a embryologie a bude hlavním studijním materiálem pro studenty nového bakalářského oboru "Zdravotní laborant". Projekt bude koncipován tak, aby odkazy navazoval na multimediální výukové texty: již hotový text a atlas - Mikroskopická anatomie na Internetu a připravovaný text a atlas - Obecná histologie na Internetu.

Výsledky

1. Aktualizace obsahu skript s ohledem na syllaby praktických cvičení a nové pomůcky zařazené do výuky (Atlasy elektronově mikroskopických fotografií, Sady embryologických obrázků).
2. Revize stávajících a doplnění nových schémat a obráků.
3. Demonstrace výsledků různých způsobů barvení histologických preparátů pro světelnou mikroskopii.
4. Propojení textu, schémat, histologických preparátů s jejich popisem a legendami.
5. Digitalizace a vystavení studijního mateirálu na internet.
6. Zařazení elektronické pdoby skript do seznamu doporučených zdrojů k přípravě studentů na zkoušku z histologie a embryologie.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info