Informace o projektu

Multimediální učební text

Kód projektu
FRVS/2889/2006
Období řešení
1/2006 - 12/2006
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta informatiky

Cílem projektu je vytvořit multimediální učební text "Metrické prostory". Tento multimediální učební text bude spojovat hypertextová skripta k vyučované látce a videozáznam přednášky v délce osmi hodin. Učební text bude prostřednictvím nejmodernějších technologií sloužit k maximálně efektivnímu zvládnutí látky a porozumění učivu. Zvláštní pozornost bude věnována větám o pevném bodu a jejich využití při řešení úloh z numerické matematiky.


Vlastní text bude realizován ve formátu PDF (nezávislost na platformě), který je v současnosti standardem pro moderní elektronickou publikační činnost a bude doplněn a provázán s videozáznamy přednášek.


Učební text bude šířen prostřednictvím Internetu a připraven bude také ve formě ISO obrazu DVD-ROMu s kompletním videomateriálem z přednášek a bude tak sloužit nejen k výukovým, ale i k didaktickým účelům.

Výsledky

Uveřejnění multimediálního učebního textu na WWW serveru a informačním systému MU. Příprava DVD-ROMu s multimediálním učebním textem a zpřístupnění jeho ISO obrazu pro snadné šíření. Prezentace a výměna zkušeností s tvorbou multimediálních kurzů na domácích a zahraničních konferencí.