Informace o projektu

Informace o projektu
Energetická infrastruktura a její vliv na energetickou bezpečnost

Kód projektu
MUNI/M/0081/2013
Období řešení
4/2013 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Další fakulta/pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Projektování a výstavba energetické infrastruktury probíhá tradičně především formou jednosměrného ´top-down´ přístupu. Rozhodnutí bývá přijímáno na nejvyšší úrovni státního, případně korporátního, plánování, které vybírá vhodnou lokalizaci projektu na základě především geologických, technických a ekonomických parametrů. Tento přístup je však kvůli vzestupu lokálních opozic dlouhodobě neudržitelný, jeho neefektivitu ukazuje například nedávné negativní vyústění veřejné debaty ohledně průzkumu ložisek břidlicového plynu na Náchodsku.

Proti tomuto přístupu lze vymezit ´bottom-up´ přístup, využitý například při lokalizaci francouzského úložiště jaderného odpadu v oblasti Bure, kde jsou příznivé societální faktory nové infrastruktury brány jako primární kritérium. Tento přístup je nicméně zdlouhavý a může vést k suboptimálním technickým výsledkům.

Jako ideální, byť zatím vědecky spíše opomíjená, se proto jeví varianta propojení ´top-down´ a ´bottom-up´ postupů v kombinaci s cíleným časovým rozvržením jednotlivých fází postupu. Předložený projekt v tomto smyslu syntetizuje specifické geologické nástroje užívané pro zkoumání podloží a jeho vhodnosti pro umístění dané infrastruktury (analýza pevných látek, porozity, koncentrace či seismické stability) s nástroji sociálně-vědními, odhalujícími vnitřní dynamiku místních komunit a identifikujícími klíčové podmínky pro aktivizaci lokální opozice (analýza percepcí, síťová analýza, multiagentní modelování).

Výsledná kombinace obou přístupů bude tvořit ucelenou metodiku postupů pro komplexní zhodnocení daného infrastrukturního projektu (podzemní zásobník zemního plynu, úložiště radioaktivního odpadu a v zásadě všechny významnější průmyslové stavby), kterou bude následně možné využít pro tvorbu oficiálních politik v otázkách ´land managementu´, pro lokalizaci citlivé infrastruktury, či další výzkum. Integrální součástí projektu bude i vznik mezioborové univerzitní platformy Energy Security Program, která bude podporovat jak v

Publikace

Počet publikací: 18


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info