Informace o projektu
Panovnické vjezdy na středověké Moravě

Kód projektu
KJB801640601
Období řešení
1/2006 - 12/2008
Investor / Programový rámec / typ projektu
Akademie věd ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Klíčová slova
Panovnické vjezdy, Morava, středověk, města, panovnická reprezentace, rituály

Cílem grantového projektu je rozbor panovnických vjezdů na středověké Moravě s přednostním zaměřením na vjezdy do čtyř hlavních zeměpanských měst, při nichž byla nejvýrazněji rozvinuta rituálně symbolická složka vjezdu. Projekt se soustředí na problémy reprezentace panovníka, jeho dvora a městské obce, okruhu zúčastněných osob včetně Židů, na utváření a proměny vjezdových ceremonií a jejich zachycení ve svodech zemského práva, na náklady města na uvítání a obdarování vládce, případně uspořádání slavností, na frekvence vjezdů a jejich typologii. Analytické rozbory jednotlivých témat budou závěrem shrnuty a zasazeny do kontextu dějin země v souborné monografii.

Publikace

Počet publikací: 8


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info