Informace o projektu

Koordinační oligomery a polymery triády zinku s dithioláty

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA203/07/1657
Období řešení
1/2007 - 12/2009
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
koordinační polymery, oligomery, ligandy, dithioláty, kovové komplexy

Záměrem projektu je syntéza a charakterizace nových molekulárních, oligomerních a polymerních sloučenin triády zinku s vybranými dithioláty. Syntéza bude vycházet z mono-, bi- a trifunkčních dithiolátů, které mohou tvořit koordinační polymery. Pro jejich charakterizaci budou použity NMR, IR a Ramanova spektroskopie, RTG difrakce, porozita bude sledována měřením adsorpčních izoterem plynů, optické vlastnosti metodami časově rozlišené a steady-state luminiscenční spektroskopie. Získané informace budou zpětně využity při modifikaci ligandů a dalších molekulárních prekurzorů pro dosažení vhodné porozity a optických vlastností studovaných materiálů.

Publikace

Počet publikací: 2