Informace o projektu

48. mezinárodní hudebněvědné kolokvium Brno 2013: Zbožnost a hudba: proměny vícehlasé liturgické a paraliturgické hudby v raném novověku

Kód projektu
MMB/OK/2013/126
Období řešení
11/2013 - 11/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Magistrát města Brno
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Mezinárodní hudebněvědná kolokvia Brno se konala od roku 1966 jako tradiční součást brněnského Mezinárodního hudebního festivalu jako jediná pravidelně pořádaná oborová mezinárodní konference v České republice. Odbornou záštitu nad touto akcí vždy zajišťoval Ústav hudební vědy FFMU. Z důvodu změn spojených s konáním MHFB bylo rozhodnutím Města Brna kolokvium od roku 2012 vyňato z tohoto celku s tím, že bude zajišťováno i organizačně přímo Masarykovou univerzitou jako samostatná akce ( s možnou finanční podporou Statutárního města Brna).


Tematické vymezení kolokvia pro rok 2013 bude vycházet ze dvou zásadních fenoménů hudební kultury Brna v raném novověku: vůbec poprvé budou v rámci vědeckého symposia reflektovány dva unikátní prameny vokální polyfonie z poloviny 16. století brněnské provenience; rovnocennou pozornost si pak zaslouží také mimořádný význam oratorií a nebývalá hojnost jejich uvádění v postní době v první polovině 18. století. V obecné rovině by pozornost měla být věnována především liturgickému charakteru skladeb jako jednomu ze základních faktorů jejich struktury, případně též přezkoumávání této teze. Avšak právě také z kompozičního hlediska mohou mít význam otázky provozovací praxe liturgické a paraliturgické hudby ve smyslu kontextu, obsazení a prostorového umístění.


Předpokládaný počet aktivních účastníků je cca 30. Mimobrněnským účastníkům bude zajištěno ubytování během konání kolokvia, cestovní náklady a stravování si účastníci hradí sami. Část nákladů na pořádání akce poskytne Ústav hudební vědy Filozofické fakulty MU z vlastních zdrojů, o zbylé finance žádá tímto o dotaci Statutární město Brno.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info