Informace o projektu

Studium horizontálního přenosu multirezistentních bakterií rodu Klebsiella - vztah kolonizace a sepse u nemocných s hematologickou malignotou

Kód projektu
MUNI/11/InGA13/2013
Období řešení
1/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Součástí již zavedené podpůrné péče o pacienty hospitalizované na Interní hematologické a onkologické klinice FN Brno je pravidelné provádění stěrů z nosu, dutiny ústní a rekta, při kterých je zjišťován stav osídlení (kolonizace) těchto míst bakteriemi, které se mohou za určitých okolností stát původci závažných infekcí.

Cílem tohoto projektu je objasnění některých mechanismů horizontálního přenosu polyrezistentních mikrobiálních kmenů u hematoonkologických pacientů pomocí porovnávání invazivních a kolonizačních kmenů metodou MALDI-TOF (matrix assisted laser desorption ionization - time of flight) a molekulárně-biologickými metodami (rep-PCR a minim typing) a stanovení významu těchto metod pro epidemiologické studie. Dalším cílem je optimalizace četnosti a stanovení významu mikrobiologických skríningových vyšetření.

Kombinací výsledků získaných genotypováním s klinickými daty budeme schopni odpovědět na otázku, jaký podíl na infekčních komplikacích hematoonkologických pacientů mají kolonizační kmeny a kdy je ihned nutné zahajovat léčbu antibiotiky nové generace.

Publikace

Počet publikací: 2


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info