Informace o projektu

Podpora perspektivních výzkumných týmů Fakulty informatiky a vynikajících vědeckých pracovníků z jiných institucí působících na Fakultě informatiky (PVT-VVPZ)

Kód projektu
MUNI/33/IP1/2014
Období řešení
1/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta informatiky

Hlavním záměrem projektu je podpora rozvoje perspektivních výzkumných týmů na Fakultě informatiky a podpora spolupráce s vynikajícími vědeckými pracovníky aktivně působícími zejména v zahraničí, kteří se současně významným způsobem podílejí na řešení vědeckých úkolů Fakulty informatiky. Důraz je kladen na ty výzkumné směry, které se pohybují na hranici informatiky a jiných vědních disciplín, resp. mají přesah a uplatnění v jiných oborech.

Podpora perspektivních výzkumných týmů Fakulty je zaměřena na stabilizaci personálního obsazení týmů ve vazbě na přechod na nové zdroje financování.

Podpora vynikajících vědeckých pracovníků působících mimo Fakultu informatiky si klade za cíl udržet stávající a případně získat nové odborníky z jiných institucí, kteří se aktivně zapojují do řešení výzkumných úkolů Fakulty informatiky. Tito pracovníci jsou zpravidla financováni na základě dohody o pracovní činnosti, případně dohody o provedení práce, rozsah prací je specifikován individuálně.

Publikace

Počet publikací: 3


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info