Informace o projektu

Analýza potenciálů začínajících podniků (Start up)

Kód projektu
MUNI/A/0919/2013
Období řešení
1/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Výzkum je zaměřen na identifikaci a následnou analýzu potenciálů začínajících podniků, označovaných jako „start up“. Lze ho rozčlenit na dvě oblasti, a to konkrétně na oblast teoretického výzkumu předpokládaných potenciálů a omezení (bariér) vyplývajících ze studia zahraničních materiálů, a na empirickou část zaměřenou na dotazníkové šetření studentů studujících vybrané předměty, u kterých je možno předpokládat zájem o založení nového podniku, tedy „start up-u“. V rámci specifického výzkumu by tak byla uskutečněna koncentrace dosavadních poznatků jak po teoretické stránce, tak po stránce propojení teorie s praxí. Tato konfrontace teorie a praxe by následně byla využita pro formulování zásadních oblastí bližšího zkoumání v oblasti „start up-ů, s jejich následnou možností využití v pedagogické praxi na katedře podnikového hospodářství Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info