Informace o projektu

2nd Annual European and Comparative Law PhD Workshop (AECLW)

Kód projektu
MUNI/B/0836/2013
Období řešení
1/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

České a slovenské právnické fakulty produkují ročně desítky doktorů práv. Ve většině případů však výstupy vyprodukované v rámci doktorandského studia nedosahují kvality srovnatelné v mezinárodním měřítku. Neblaze se na tom podílí zejména tlak na kvantitu doktorandských výstupů, která jde na úkor kvality. Pokud navíc nemá doktorand vysloveně štěstí na mimořádného vedoucího doktorské práce, nikdo mu nedá individualizovanou zpětnou vazbu jdoucí do odpovídající hloubky. Doktorandi tak mají omezenou možnost naučit se vědecké práci a rozvinout své schopnosti. To samé platí pro řadu konferencí pro doktorandy či začínající vědce, které jim nabízejí často jen několik minut na prezentaci jejich výsledků a minimální zpětnou vazbu.

Seminář „Annual European and Comparative Law PhD Workshop“, který se bude konat na podzim 2014 na PrF MU, má ambici nabídnout pozitivní alternativu pro zainteresované mladé vědce. Jeho leitmotiv je proto přesně opačný: do hloubky jdoucí kvalita namísto produkční kvantity. Seminář poskytne několika vybraným doktorandům studujícím na českých a slovenských univerzitách anebo v zahraničí právo či právní problematiku příležitost prezentovat výstupy jejich práce na odborném fóru, a to v odpovídající hloubce. Tyto výstupy budou vzápětí podrobeny detailní konstruktivní kritice ze strany jejich kolegů, stejně jako etablovaných výzkumných pracovníků a pedagogů. Diskuse nad jednotlivými pracemi či projekty bude dále doprovázena obecnými debatami o metodologii výzkumu a jednotlivých přístupech k právu. Celkovým cílem semináře tak je nabídnout vybraným doktorandům, kteří mají potenciál i zájem, možnost posunout jejich výzkum na kvalitativně jinou úroveň, která obstojí v mezinárodním srovnání.

Seminář je otevřen všem studentům doktorandského studia (prezenční či distanční forma) studujícím na českých, slovenských či zahraničních univerzitách. Jazykem semináře je čeština a slovenština (nicméně práce samotná může být i v angličtině). Všichni účastníci by měli být schopni číst a komunikovat jak česky/slovensky, tak anglicky.

Přijatým doktorandům bude přidělen mentor. Mentorem je v oboru zkušený akademik s relevantními publikačními zkušenostmi v Česku a zahraničí. Mentor poskytne autorovi detailní zpětnou vazbu a kritické poznámky na semináři samotném. Další úlohou mentora pak v případě zájmu autora bude napomoci publikace práce na odpovídající úrovni.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info