Informace o publikaci

Důsledky subsidiarity nového občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích

Autoři

STRÁNSKÝ Jaroslav GREGOROVÁ Zdeňka GALVAS Milan HORECKÝ Jan HORŇÁK Lukáš SPRINGINSFELDOVÁ Nelly ŠMÍD Martin KADLUBIEC Vojtěch

Rok publikování 2014
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Publikace vychází ze současné podoby právní úpravy a podrobuje zkoumání otázky související s podpůrným použitím občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích v rovině obecné i zvláštní. Jednotlivé kapitoly byly proto věnovány nejdříve výchozím souvislostem vzájemné vazby mezi zákoníkem práce a občanským zákoníkem, a dále pak konkrétním důsledkům aplikace občanského zákoníku ve vybraných výsečích úpravy vztahů vznikajících v souvislosti s výkonem závislé práce mezi zaměstnavateli, zaměstnanci a jejich zástupci.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info