Informace o projektu

Přístupy k účinkům práva EU v judikatuře vrcholných soudů v ČR, Polsku a na Slovensku (ÚČINKY-EU)

Kód projektu
MUNI/A/0943/2013
Období řešení
1/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Právo Evropské unie vyvíjí ve vnitrostátním právu celou škálu účinků. Klíčovými kategoriemi jsou v tomto ohledu přednost, přímý a nepřímý účinek práva EU. Přednost unijního práva je tradičně problematickým principem, zejména z pohledu vnitrostátních ústavních soudů, které v řadě případů absolutní přednost evropského práva odmítají. Prvním z cílů projektu je proto analýza přístupů českého, polského a slovenského Ústavního soudu k tomuto klíčovému principu práva EU. Důraz bude kladen na srovnání uvedených přístupů, a zejména na zodpovězení otázky, odkud pramení případné rozdíly ve zvolených přístupech. Pro princip přímého účinku je od samotných začátků vytváření evropského právního řádu, v nichž byl formulován, charakteristická jeho expanzivní povaha, která se projevuje stále širším okruhem pramenů, oblastí a situací, v nichž dochází k jeho aplikaci. Druhým cílem projektu je tedy srovnání přístupů k aplikaci přímého účinku v judikatuře českých, polských a slovenských vrcholných soudů, zejména nejvyšších a nejvyšších správních soudů. Zkoumaným problémem v této oblasti bude především otázka limitů aplikace přímého účinku z pohledu vnitrostátní judikatury vrcholných soudů. Třetí kategorií účinků, která se uplatní v případech, kdy normy unijního práva nelze aplikovat přímo, je nepřímý účinek práva EU neboli eurokonformní výklad vnitrostátního práva. Problematická je v tomto ohledu již samotná hranice mezi přímou a nepřímou aplikací evropského práva. Princip nepřímého účinku navíc může nabírat různých forem a intenzity. Třetím cílem projektu je tedy srovnání aplikace uvedeného principu v judikatuře českých, polských a slovenských vrcholných soudů, zejména nejvyšších a nejvyšších správních soudů. Plánovaným výstupem projektu je především série příspěvků publikovaných v recenzovaných odborných časopisech v ČR a v zahraničí. Výstupy projektu budou rovněž součástí disertační práce na téma aplikace unijního práva vrcholnými soudy v ČR, Polsku a na Slovensku; samotná disertační práce by měla do budoucna tvořit základ pro monografii na obdobné téma.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info