Informace o projektu

Cytologické změny izolátů akantaméb po aplikaci potenciálně amebicidních sloučenin (CYTAPAC)

Kód projektu
7AMB14SK008
Období řešení
1/2014 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Univerzita Komenského v Bratislavě

Amfizoické měňavky rodu Acanthamoeba jsou původci těžko léčitelného a většinou smrtelného onemocnění zvaného granulomatózni amébová encefalitida, kožních infekcí a progresívního onemocnění rohovky (akantamébová keratitida). Léčba těchto onemocnění je v současnosti nedostatečná, často neúčinná nebo s protichůdnými výsledky. Projekt se zaměřuje na studium strukturálních změn membránových systémů (např. cytoplazmatické a jádrové membrány) a cytoskeletu jakož i na sledování procesu apoptózy po aplikaci různých koncentrací potenciálně amebicidních chemických sloučenin (alkylfosfocholínů, kationových tenzidů, atd.) na in vitro izoláty akantaméb AcaVNAK02, AcVNAK03 a dalších. Detailní analýza změn v subcelulární struktuře buněk akantaméb prostřednictvím moderních metod světelné mikroskopie (fluorescenční imunodetekce sledovaných struktur za využití motorizovaného mikroskopu se systémem rychlé fluorescence pro sledování procesů v živých buňkách), konfokální mikroskopie a elektronové mikroskopie (včetně metod mrazového leptání) umožní objasnit mechanizmus účinku jednotlivých amebicidních sloučenin a tím i stanovit směrování vývoje nových terapeutik. Značné rozdíly v senzitivitě patogenních kmenů různých druhů akantaméb na dostupná terapeutika často mimořádně stěžují nastavení adekvátní terapie. Dalším záměrem projektu je proto srovnání uvedených změn při jednotlivých izolátech a druzích akantaméb po použití vybraných sloučenin.

Publikace

Počet publikací: 2


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info