Informace o projektu

Inovace doktorských kurzů „Společenstevní právo (obecná problematika právních subjektů)“ (InovSpolPr)

Kód projektu
MUNI/FR/0024/2014
Období řešení
3/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Projekt je zaměřen na inovaci kurzů DSP „Společenstevní právo (obecná problematika právních subjektů) I-VI“. Hlavním cílem je posílení praktické orientace a rozšíření kontaktní výuky. Věcným výstupem projektu bude uspořádání tématických workshopů, jejichž předním přínosem má být zdokonalení schopnosti studentů DSP prezentovat výsledky své odborné činnosti (jejich konfrontací s externími odborníky) a dále - vzájemnou interakcí na těchto fórech - též rozšíření jejich znalostního základu.