Informace o projektu

Inovace předmětu „VLLF111 Pokročilé praktikum z lékařské fyziky“.

Kód projektu
MUNI/FR/0207/2014
Období řešení
3/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

V rámci inovace předmětu „Pokročilé praktikum z lékařské fyziky“ (kód VLLF111), bychom chtěli vylepšit současné a připravit nové vysoce sofistikované úlohy (s využitím stávajícího přístrojového vybavení Biofyzikálního ústavu LF), ve kterých by se nadaní studenti jak českých (se zaměřením na studenty programu P-pool) tak nově i anglických studijních programů mohli seznámit s teoreticky i prakticky náročnějšími metodami lékařské biofyziky.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info