Informace o projektu

Pedagogické dovednosti při výuce práva

Kód projektu
MUNI/FR/0092/2014
Období řešení
3/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Projekt je zaměřen na rozvoj pedagogických dovedností akademických pracovníků na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Cílem projektu je vznik Kurzu základů vysokoškolské pedagogiky, tj. třídenního intenzivního semináře pro studenty doktorského studia a akademické pracovníky do 35 let, který bude zaměřen na získání znalostí z oblasti vysokoškolské pedagogiky a na trénink a rozvoj základních pedagogických dovedností.