Informace o projektu

Inovace práva - vytvoření nového povinně volitelného předmětu pro magisterské studium s názvem "Postih ekonomické kriminality" (PEK)

Kód projektu
MUNI/FR/0216/2014
Období řešení
3/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Projekt je orientován na přípravu a otevření nového povinně volitelného předmětu pro mgr. studenty. Půjde o vysvětlení základních pojmů ekonomické kriminality, jejích příčin a prevence, o rozbor jednotlivých hospodářských trestných činů v návaznosti na specifické trestné činy majetkové kriminality s důrazem na ty, které jsou v praxi nejčastěji frekventovány, včetně způsobu jejich odhalování a dokazování, také s důrazem na návaznosti k úpravě jiných států a EU včetně evropských pramenů.