Informace o projektu

CJV_AW Academic Writing_ONLINE

Logo poskytovatele
Kód projektu
MUNI/FR/0226/2014
Období řešení
3/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Centrum jazykového vzdělávání

Projekt vychází z aktuální potřeby zajistit kvalitní jazykovou přípravu v oblasti cizojazyčného akademického psaní v anglickém jazyce u bakalářských a magisterských studentů MU, kteří mají v úmyslu studovat v zahraničí či v doktorských studijních programech, odborně publikovat, nebo zlepšit svůj cizojazyčný akademický písemný projev v anglickém jazyce. Cílem projektu je připravit a realizovat online kurz akademického psaní v anglickém jazyce na úrovni B2+ až C1 dle SERRJ.