Informace o projektu

Inovace předmětu DSAJz01 Angličtina: kurz akademického psaní pro studenty v doktorském studijním programu na Lékařské fakultě

Kód projektu
MUNI/FR/0295/2014
Období řešení
3/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Centrum jazykového vzdělávání

Projekt je zaměřen na inovaci předmětu DSAJz01 Angličtina vytvořením kurzu akademického psaní v angličtině pro studenty v doktorském studijním programu na Lékařské fakultě. Výstupem projektu bude: (1) kurz zaměřený na tvorbu odborných lékařských textů vybraných žánrů: abstrakty, vědecké články a kazuistika; (2) e-learningová podpora formou interaktivní osnovy a drilu v IS MU; (3) hostování odborníků na využití korpusové lingvistiky a technik tvůrčího psaní při tvorbě akademického textu.