Informace o projektu

Tvorba předmětu Úvod do archeologie novověku

Kód projektu
MUNI/FR/0313/2014
Období řešení
3/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Projekt je zaměřen na tvorbu předmětu Úvod do archeologie novověku pro Ústav archeologie a muzeologie FF MU. Cílem projektu je kompletace odborné přípravy studentů archeologie na MU o období novověku, které dosud nebylo ve výuce šířeji prezentováno. Jedná se přitom o éru bouřlivého vývoje hmotné kultury, v níž se odrážejí všechny významné dějinné události posledních staletí. Realizací projektu se odstraní handicap absolventů MU oproti absolventům jiných vysokých škol, zejména těch zahraničních.