Informace o projektu

E-learning ve výuce etopedických specializací

Kód projektu
MUNI/FR/0162/2014
Období řešení
3/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Nové trendy v inkluzivní speciální pedagogice nabízí mnoho nových teoretických poznatků i způsobů jejich aplikace v praxi. Dané poznatky je třeba implementovat do výuky speciálních pedagogů. Cílem inovace předmětů je nabídnout studentům nové možnosti vzdělávání v podobě interaktivních osnov a e-learningu. Tyto metody by měly nejen zefektivnit práci se studijními materiály, ale také propojit jednotlivé předměty a rozšířit nabídku výukových materiálů k samostudiu.