Informace o projektu

Zkvalitnění služeb Mendelova muzea s využitím zdrojů MU

Kód projektu
ROZV/04/2014
Období řešení
1/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Mendelovo muzeum

Mendelovo muzeum se podařilo stát se akceptovaným místem, které představuje Mendelův odkaz, ale i spojuje prostředí univerzity a jejího dědictví s veřejností. Po více než sedmi letech se však dostává do bodu, kde je nutné modifikovat a zpřístupnit prostor vstupu i kanceláře pro lepší služby návštěvníkům. Především formáty přednášek vázaných na konkrétní výstavy a s menším počtem posluchačů nemají adekátní prostor pro konání. Samotný vstup pak je limitem pro práci s různými typy návštěvníků a může být místem, které limituje vstup pro nižší kvalitu poskytovaných služeb (např. šatna pro školní skupiny, atd.).
Stranou však nesmí zůstat ani zpřístupnění muzea a jeho aktivit v rámci moderních technologií. Muzeum se v roce 2013 snažilo vybudovat databázový program pro evidenci sbírek, které má ve správě muzeum, alei další součásti (Ústav geologických věd, Ústav zoologie a botaniky, atd.). Jednou z jeho dalších funkcí by mělo být zpřístupnění, alespoň části sbírek na webu a stát se tak informačním zdrojem pro potencionální uchazeče, který ukazuje na bohatost zdrojů univerzity. Z důvodů jednoznačného nástupu moderních technologií, je nutné přemýšlet o prezentaci muzea v rámci aplikací pro chytré telefony, ale i nastartovat zpřístupnění sbírek. Touto cestou je propojení aktivit muzea přes dva druhy aplikací, jednak aplikaci věnované sbírce výtvarného umění a sochám na MU, jednak samotnému muzeu. Významným důvodem realizace je také zajištění služeb muzea pro návštěvníky skrze výstavy a další služby a také zvýšení mezinárodních aktivit, které muzeum a i MU přinášejí renomé.