Informace o projektu

Rozšíření nově zavedené elektronické Spisové služby do automatizace procesů administrativy studia

Kód projektu
ROZV/07/2014
Období řešení
1/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta informatiky

Masarykova univerzita v roce 2013 nasadila novou elektronickou Spisovou službu (eSS) jako obecný nástroj v IS MU. Pro rok 2014 plánujeme funkci eSS rozšířit do automatizace procesů administrativy studia jako nástroj, který automatizuje procesy.
Postupným zaváděním elektronické podpory administrativy v dalších oblastech univerzitní činnosti vzniká potřeba nejen efektivně podchytit evidenci procesů a s nimi souvisejících dokumentů, ale také mít možnost tyto procesy zpracovávat automaticky případně alespoň částečně automaticky. Například tam, kde se v praxi osvědčil určitý postup zpracování a ustálila pravidla rozhodování, může být tento postup do určité míry automatizován, a tím ještě více usnadněn.
Nejrozsáhlejší je oblast studijní administrativy, kde existuje celá řada žádosti a rozhodnutí, která vznikají na základě údajů evidovaných v Informačním systému. Například rozhodnutí o ukončení studia vychází v současné době plně z údajů o prospěchu studenta v IS. Pokud by byly tyto údaje automaticky zpracovány do jednotlivých typů rozhodnutí včetně všech formálních náležitostí, mohla by příslušná osoba nechat vytvořit velké množství dokumentů automaticky a výsledek pouze zkontrolovat, případně zaměřit se na konkrétní případy tam, kde je nutná korekce stanovením výjimky.
Analogicky fakulta může stanovit soubor pravidel, na základě kterých je uznáván předmět odstudovaný v minulém studiu. Tato pravidla, nyní elektronicky hromadně realizována referentkami studijních oddělení, by mohl systém automaticky zpracovat a nabídnout příslušnému proděkanovi všechny podané žádosti přímo k rozhodnutí s konkrétním navrženým závěrem včetně odůvodnění.
Podobných oblastí automatizace je celá řada nejen ve studijní oblasti, a proto navrhované technické řešení musí být dostatečně obecné.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info