Informace o projektu

Příprava předmětu "NoSQL databáze"

Kód projektu
MUNI/FR/0105/2014
Období řešení
3/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta informatiky

Cílem projektu je připravit výukové materiály k novému předmětu “NoSQL databáze”, který byl již schválen předmětovou komisí FI MU a který by mohl být vyučován na FI MU od podzimu 2014. V rámci navrhovaného projektu budou připravovány všechny materiály pro přednášky, praktické demonstrace v rámci těchto přednášek a zadání samostatných prací pro studenty. Přípravě výukových materiálů se budě věnovat zejména vědecký pracovník RNDr. David Novák, Ph.D., který bude vyučujícím předmětu.