Informace o projektu
Science Academy - kritický způsob myšlení a praktické aplikace

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.1.07/2.3.00/45.0040
Období řešení
1/2014 - 6/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta
Spolupracující organizace
Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
Hvězdárna a Planetárium Mikoláše Kopernika v Brně

Cílem projektu je přispění k podpoře zájmu o přírodovědné a technické vědní obory. Spojením institucí věnujících se aktuálnímu výzkumu (oba ústavy Akademie věd ČR, Masarykova univerzita) a institucí popularizačního charakteru (Hvězdárna a planetárium Brno, Moravian science centre Brno) začíná synergická spolupráce na popularizačních aktivitách mezioborovým vědeckým světem.
Celý projekt má soubor kaskádovitých cílů, které v konečném důsledku přispějí ke zvýšení popularizace VaV a badatelského myšlení:
Působit na zúčastněné příslušníky vědecké obce, zlepšit jejich schopnosti komunikace vědy, schopnosti působit na mladou generaci. Tím vzbudit zájem a dále jej rozvíjet.
V konkrétnější podobě se jedná o rozvoj schopností vědce/odborného pracovníka říci složité věci přístupnou formou, přizpůsobenou posluchačům, interaktivně a zábavně. Předávat tyto schopnosti pedagogům v kontextu složitějších experimentů a poskytnout jim materiální zajištění. V neposlední řadě podporovat v mládeži badatelské myšlení, zvídavost a kritické myšlení vědce. Což zahrnuje analytický přístup, experimentální zručnost a schopnost syntézy poznatků.
Po věcné stránce bude náplní projektu navrhnout a vytvořit sérii experimentálních sestav a souvisejících metodických podkladů sloužících pro interaktivní prezentaci fyziky a techniky mladým zájemcům o vědu. Tematické zaměření se bude odvíjet od výzkumu zapojených vědeckých pracovišť.
Projekt přináší inovativní pojetí modernizace vzdělávacího systému a popularizace vědy, mající ambice stát se novým nástrojem v oblasti vzdělávání. Spojuje popularizační instituce a uměleckou formu prezentace fyzikálních experimentů Úžasného divadla fyziky, (jedna z mála divadelních produkcí v Evropě demonstrující kouzla vědeckých experimentů zábavnou formou) s vědeckou obcí. Tím dává prostor ke kvalitní přípravě pracovníků MSCB a Hvězdárny, kteří budou ve své každodenní činností společně s pedagogy zvýšovat přitažlivost přírodovědných a technických oborů.

Členové divadla ÚDiF přislíbili účast v realizačním týmu a své již nabyté zkušenosti přinesou jako významný vklad do navrhovaného projektu. Jsou uvedeni v projektu a jejich úspěchy popsány podrobně v příloze.
Půjde o jak o složitější experimenty určené pro návštěvníky obou ústavů, tak o přenosná stanoviště, určená k použití např. na školách.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info