Informace o projektu
Čeština v jednotě synchronie a diachronie - 2014

Kód projektu
MUNI/A/0792/2013
Období řešení
1/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Projekt bude v r. 2014 pokračovat v zapojení studentů doktorského studia oboru český jazyk do synchronního i diachronního výzkumu češtiny. Podpora bude zaměřena na ty, kteří v minulém roce (2013) prokázali dobré výsledky (publikovali dílčí výsledky své práce, vystoupili na odborných vědeckých konferencích). Pod vedením prof. P. Karlíka (synchronní výzkum), prof. J. Pleskalové (diachronní výzkum) a doc. K. Osolsobě (korpusová lingvistika) budou do řešení projektu zapojeni studenti doktorského studia, jejich vedoucí a ve funkci konzultantů podle potřeby i ostatní členové Ústavu českého jazyka FF MU a externí pracovníci. Diachronní výzkum bude pokračovat v návaznosti na dříve ukončené projekty (výzkum staré a střední češtiny a její grafiky). Synchronní výzkum bude definován konkrétními vědeckými úkoly pro jednotlivé studenty. Pod vedením prof. P. Karlíka a dr. M. Zikové se doktorští studenti zapojí do projektu NESČ (Nový encyklopedický slovník češtiny), přičemž letos se pozornost soustředí na aplikaci moderních lingvistických metod v popisu diachronie. Dále se bude pokračovat ve výzkumu v oblasti korpusové lingvistiky, a to ve dvou základních liniích v návaznosti na dlouhodobý výzkum ÚČJ. První linie se dlouhodobě zaměřuje na budování automatických nástrojů pro NLP (strojové zpracování přirozeného jazyka). Studenti se zapojí do výzkumu automatického zpracování české formální morfologie se zvláštním ohledem na optimalizaci a unifikaci stávajících přístupů. Ve druhé linii orientované na budování menších specializovaných korpusů se studenti budou spolupodílet na budování korpusu soukromé korespondence a analýze korespondenčních textů (zaměří se především na oblast příznakového lexika a na vývoj epistolární etikety). Výsledky výzkumu učitelů i studentů budou prezentovány na doktorandském workshopu, na Dnu otevřených dveří, na konferencích doma i v zahraničí a v periodikách. Do projektu budou zapojeni i talentovaní studenti magisterského studia, u nichž se rovněž předpokládá účast na výzkumu v rámci uvedených projektů a zpracovávání diplomových prací souvisejících s výzkumnou problematikou.

Publikace

Počet publikací: 29


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info