Informace o projektu

Evaluace metodiky sebeobrany osob se zrakovým postižením

Kód projektu
MUNI/A/0966/2013
Období řešení
1/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Kvalitativní výzkumný projekt je zaměřen na analýzu potřeb, zkušeností a zlepšování kompetencí osob se zrakovým postižením pro řešení konfliktních situací. Cílem výzkumu je analyzovat potřeby osob se zrakovým postižením v oblasti konfliktních situací a evaluace vytvořené metodiky sebeobrany pro tuto specifickou skupinu osob.
Na základě detailního průzkumu týkající se zkušeností osob se zrakovým postižením s rizikovým či násilným chováním vůči této specifické skupině a jejich bezpečnostním obavám bude vytvořena metodika sebeobrany pro osoby se zrakovým postižením. Metodika vychází z teorie konfliktu a bude zaměřena především na počáteční fáze řešení konfliktu (tzv. prekonfliktní fázi a verbální komunikaci). Metodika bude po aplikaci evaluována účastníky kurzů a modelovými situacemi.
Metodika bude zahrnovat teoretické postupy prevence a výklad několika zásad, jejichž dodržování může pomoci lidem se zrakovým postižením předejít nebo včas rozeznat potenciální nebezpečí. Oproti již zavedeným systémům (viz. současný stav výzkumu) bude naše metodika více zaměřena na produkci potenciální oběti a bude úzce korespondovat s konkrétními potřebami a obavami výzkumného vzorku. Konečná evaluace pak proběhne prostřednictvím dotazování frekventantů kurzů a modelovými situacemi, které budou expertně posouzeny.

Publikace

Počet publikací: 5


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info