Informace o projektu

Rozvoj regionů prostřednictvím inovací

Kód projektu
CZ/FMP.16/0405
Období řešení
5/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta
Spolupracující organizace
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Záměrem projektu je rozvíjet model spolupráce univerzit s institucemi veřejné správy. Předpokladem takového rozvoje je i mezinárodní spolupráce a výměna zkušeností se zapojeným slovenským partnerem Trenčianskou univerzitou. Vzájemná spolupráce bude spočívat v hledání a přípravě společného postupu při rozvoji univerzit směrem k větší spolupráci s praxí (veřejnou správou) - analýza stávajícího stavu a potenciálu, hledání nových možností, vytváření nových nástrojů, konzultace dosavadních výsledků výzkumů a konzultace aplikace vlastního výzkumu v praxi. Dalšími zapojenými partnery jsou Mikroregiony Hrušovansko a Nový Dvůr.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info