Informace o projektu

Hájíme práva žen v České republice

Kód projektu
OSF/263
Období řešení
7/2014 - 4/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ostatní - tuzemské
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Spolupracující organizace
Česká ženská lobby, o.s.

Cílem projektu je zlepšit prosazování rovných šancí pro ženy a muže na všech úrovních – tedy v institucionální rovině, na trhu práce, v rodině i ve společnosti.
Toho chceme dosáhnout díky realizaci následujících kroků:

  • prosadíme alespoň 2 legislativní opatření vedoucí k odstranění deficitů RP na základě publikovaných analýz k stavu RP a průběžnému monitoringu činnosti vlády a Parlamentu ČR
  • vytvoříme komoru genderových expertů/ek, která bude sloužit jako nezávislá platforma pro spolupráci s českou exekutivou a bude poskytovat expertní základnu k tematice RP,
  • prosadíme ratifikaci alespoň 1 mezinárodní úmluvy v oblasti RP a ženských práv, kterou je ČR povinna ratifikovat a dosud tak neučinila
  • prosadíme minimálně 1 legislativní opatření vedoucí ke skutečnému respektování reprodukčních práv žen a legislativnímu ukotvení profese porodních asistentek
  • zlepšíme informovanost rodičů, porodních asistentek i lékařů prostřednictvím informačních kampaní, konferencí a manuálů vysvětlujících komplikovanou legislativu
  • zrealizujeme mediální kampaně a happeningy, které zviditelní téma RP v médiích, a uspořádáme druhý ročník Kongresu žen
  • navážeme nová partnerství mezi aktéry z různých sfér, kteří doposud nespolupracují, a kteří se zabývají tématem RP

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info